Flushresults 02 februari 2010 - last update: 22-10-2014 13:41:07
Qazwaplol daily results on project Wieferich
Daily pos Member Daily Points Overall Points (pos)

Qazwaplol flushresults on project Wieferich of the last 7 days
Team pos Overall Points Daily
25-02
Daily
24-02
Daily
23-02
Daily
22-02
Daily
21-02
Daily
20-02
Daily
19-02
000000

Overcome statistics for Qazwaplol (overall credit: 4.261 - daily average 0)
User (overall pos) Overall credit(pos) Will be overtaken in (days)
No users / subteams to overtake ...

User (overall pos) Overall credit(pos) Will overtake in (days)
User / subteam will not be overtaken ...


Qazwaplol heeft op 02 februari 2010 op de volgende non-Boinc projecten punten:
Project Daily Points (pos) Overall Points (pos)
Qazwaplol heeft op 02 februari 2010 op de volgende Boinc projecten punten:
Project Daily Points (pos) Overall Points (pos)
Qazwaplol is on 02 februari 2010 active on 0 of 0 projects